Na tem področju delamo že od leta 1997, kar nam je prineslo veliko izkušenj, ki nam omogočajo kakovostno izvedbo naših storitev. To dokazujemo tudi z razmini certifikati in partnerstvi, najbolje pa z našimi dolgoletnimi strankami, ki dokazujejo našo kvaliteto s tem, da so tudi po vrsto letih še vedno naši naročniki.

 

Storitve sistemske integracije:

– Projekti vzpostavitve in prenove informacijskih sistemov
Glede na potrebe in želje naročnika izvajamo vse faze projetov povezanih s sistemsko integracijo, od pregleda stanja, svetovanja, načrtovanja, dobave strojne in programske opreme ter izvedbe vključno z vodenjem projekta. Po izvedi projekta zagotovimo tudi nemoteno delovanje in podporo sistemu.

– Informatizacija delovnih procesov
Z informatizacijo delovnih procesov lahko naročniku povečamo produktivnost. S pravilno vpeljavo ustreznih orodij v delovni proces, naročnik porabi manj časa za nepotrebne naloge, poleg tega pa se z avtomatizacijo tudi poskrbi, da se vnos podatkov in proces izvaja pravilno, v skladu s pravilnikom podjetja.

 

Storitve podpore:

– Vzdrževanje in upravljanje sistemske infrastrukture:
Z naročnikom definiramo ključne storitve informacijskega sistema, za katere je nujno nemoteno delovanje in proaktivno spremljanje. Z našim avtomatiziranim proaktivnim spremljanjem sistema naročnika, lahko zagotavljamo nemoteno delovanje informacijskega sistema in omogočamo naročniku opravljanje svojega posla (in ne ukvarjanje z računalniškimi težavami).

– Podpora uporabnikom
Končnim uporabnikom pomagamo pri vsakodnevnih težavah, ki se pojavijo pri delu z računalniško opremo. Ker je naša želja, da se uporabniki ukvarjajo z njihovim delom in ne z računalniško opremo, se trudimo težave reševati proaktivno z avtomatiziranimi procesi prevencije težav.

– Podpora internim IT oddelkom (za večja podjetja z internim IT oddlekom)
S srednjimi in večjimi podjetji navadno sodelujemo v obliki podpore internim IKT oddelkom. Ker imamo veliko izkušenj z vzdrževanjem in integracijo različnih informacijskih ekosistemov ter znanja novih tehnologij, ki jih pridobimo preko izobraževanj in principalov, internim IKT oddlekom lahko rešimo izzive in težave zelo hitro in preofesionalno.

 

Svetovalne storitve:

– Svetovanje pri zasnovi in načrtovanju sistemske infrastrukture.
Naša velika odlika je, da k vsakemu naročniku pristopamo individualno, in z vsakim naročnikom posebej prediskutiramo, kaj je najboljše storiti za naročnika v dani situaciji.

– Licenčno svetovanje.
V podjetju smo nenehno aktivni na području licenčnih zahtev proizvajalcev strojne in programske opreme. To znanje prenašamo naročnikom na dnevni bazi.

– Svetovanje pri nabavi opreme.
Vsakemu naročniku posebej svetujemo katero opremo je v danem trenutku najsmoterneje kupiti. Ker smo vsakodnevno v stiku z ključnimi slovenskimi distributerji in IT trendi najlažje svetujemo pri nabavi računalniške opreme.

 

Primeri vzdrževanja IS pri naročnikih:

– Popoln nadzor nad vsemi resursi pri naročnikih (SMS Reporting):

Nadzor nad razpoložljivostjo

 

– Popoln nadzor nad vsemi relevantnimi backup shemami pri vseh naročnikih (Backup monitoring):

Backup nadzor

 

 

– Popoln nadzor nad vsemi odprtimi taski pri vseh naročnikih (Helpdesk):

helpdesk

Back to Top