Rešitev: Triglif DR test: Disaster Restore test

 

Opis

Namen projekta je preverjanje obstoječih postopkov in mehanizmov za izdelavo varnostnih kopij podatkov ter ugotavljanje, ali obstoječi mehanizmi in naprave omogočajo, da iz varnostnih kopij lahko povrnemo vse ključne podatke in aplikacije za nadaljevanje poslovanja v primeru izgube primarne strežniške lokacije zaradi nesreče (npr. požar, poplava, potres, kraja,…).

Osredotočimo se predvsem na:

podatke aktivnega imenika (uporabniški računi, e-poštni računi, domena,…);
ključne datoteke na strežnikih (npr: excel, word, pdf, slike,…);
ključne aplikacije;
strežniški del aplikacij (npr: podatkovne baze, strežniška namestitev aplikacij,…);
klientski del aplikacij (npr: klient, nameščen na delovni postaji računalnika);
dostop do ostalih aplikacij (npr: aplikacije v oblaku,…).

V okviru projekta je predvidena:
. priprava spiska podatkov in aplikacij, ključnih za delovni proces naročnika,
. priprava načrta testiranja za povrnitev ključnih podatkov in aplikacij,
. izvedba testiranja in dokumentiranja po načrtu iz prejšnje točke,
. priprava in predstavitev končnega poročila z ugotovitvami in priporočili naročniku.

 

Koristi

Namen projekta je ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti v obstoječi strategiji varnostnega kopiranja ter priprava priporočil za izboljšave v opremi in postopkih, ki so namenjeni za varovanje podatkov in aplikacij.

Back to Top