Rešitev: Triglif revizor – Pregled stanja informacijskega sistema in načrtovanje razvoja v prihodnosti

Triglif revizor je rešitev, ki naročniku omogoča vpogled v trenutno stanje IT sistema, identificira pomanjkljivosti v IT sistemu in predlaga rešitve za vzpostavitev stabilnega IT sistema, racionalizacijo IT stroškov in povečanje produktivnosti zaposlenih.

 

Koristi

V okviru storitve Triglif revizor izvedemo:

– popis strojne in programske opreme,
– izris topologije vašega omrežja,
– popis stanja licenc,
– identifikacijo ključnih IT storitev,
– indetifikacijo prisotnih težav, izzivovo in tveganj povezanih z IT in vašim delovnim procesom,
– delavnico ob koncu, na kateri naročniku predamo dokumente popisa in predstavimo predlagane rešitve.

 

Opis rešitve

Namen projekta je podroben pregled informacijskega sistema naročnika ter priprava predlogov za izboljšave in načrt razvoja strežniškega sistema naročnika v prihodnosti. Poudarek pri pregledu in načrtovanju bo namenjen izboljšanju učinkovitosti upravljanja strežnikše infrastrukture na osrednji lokaciji ter priprava načrta razvoja strežniškega sistema v prihodnosti.

Končni rezultat projekta je dokumentacija s predlogom rešitev in razvoja sistemske infrastrukture naročnika, v katerem bodo zajeti opisi predlaganih projektov za optimizacijo sistema, prioritetna lista ter terminski in finančni načrt razvoja na področju sistemske infrastrukture za obdobje naslednjih 3-5 let.

Back to Top