Rešitev: Triglif Inventar – Popis računalniške opreme in licenc

Triglif Inventar je rešitev za vzpostavitev dokumentacije informacijskega sistema. Je odgovor na vprašanje kako identificirati računalniško opremo in storitve jih evidentirati in vzdrževati relevantne informacije.

 

Koristi

Z uporabo storitve Triglif Inventar pridobite:

  • dokumentacijo strojne in programske opreme ter pregled stanja licenc,
  • identifikacija ključnih storitev v omrežju,
  • identifikacija ključnih težav v omrežju,
  • naročnik pridobi neobremenjen, strokoven vpogled v stanje sistemske infrastrukture,

 

Opis rešitve

Strokovnjaki pridejo na lokacijo k stranki, kjer popišemo strojno in programsko opremo, opravimo pogovore s ključnimi osebami v podjetju. Na ta dva medsebojno neodvisna načina pridobimo vpogled v stanje IT sistem s stališča infrastrukture, kot s stališča uporabniške izkušnje z njim. Pripravimo poročilo ter ga predstavimo naročniku.

Back to Top