Analitične in poslovne rešitve

Z analitičnimi in poslovnimi rešitvami izpolnjujemo specifične zahteve naročnikov na področjih proizvodnje, prodaje in projektnega vodenja. Primer tovrstnih rešitev predstavlja informatizacija poslovnega procesa, razvoj posebnih programskih modulov in integracija le-teh v obstoječe sisteme. Rešitve s tega področja zajemajo delo s podatkovnimi skladišči, analitičnimi orodji in ostalimi sistemi za podporo odločanju (npr. pri analitični podpori prodajnih aktivnosti, kontrolingu, financah, ipd).

Back to Top